Kemas Kini Maklumat Majikan/ Employers’ Details Update

NOTIS MAKLUMAN Prosedur baru bagi Majikan yang ingin melakukan pengemaskinian maklumat majikan/wakil majikan sedia ada dalam sistem Jabatan Imigresen: Langkah 1: Majikan perlu memuat turun Borang Permohonan dan Senarai Semak Kemas Kini Maklumat Majikan/Wakil Majikan (SISTEM myIMMs) di bahagian ‘Download & Tutorial’. Langkah 2: Majikan perlu mengemukakan terus borang yang lengkap ke Bahagian Pengurusan Pekerja…

Fair Recruitment

The World Bank has stated that about 3% of the world’s populations live in a country where they were not born because of unprecedented global integration via trade, investment and knowledge flow. The gains for immigrants do not come at the expense of the host countries. Farmers in New Zealand to Mexico thrive thanks to…